درراستای بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی آغاز شد؛

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد گفت: در راستای بهره‌برداری اصولی از مراتع طبیعی و با مشارکت مردم برداشت ساقه ریواس در گناباد آغازشده است.

فرماندار گناباد اعلام کرد؛

فرماندار گناباد گفت: ۴۸۳ نفر در انتخابات شوراهای اسلامی شهری و روستایی گناباد شامل ۷۴ نفر در سه منطقه شهری شامل گناباد، بیدخت و کاخک و ۴۰۹ نفر در مناطق روستایی ثبت‌نام کرده‌اند.


ارسال خبر
Ersale-
Khabar

photo_2016-11-14_08-26-59
b00000106
ad100