حماسه حضور در گناباد/2؛

شهروندان گنابادی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشارکت ۸۲/۲ درصدی داشتند.

امام جمعه گناباد:

امام جمعه گناباد گفت: در شرایط کنونی حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و یکی از نماد های پاسداری از نظام اسلامی همین شرکت حداکثری و عمومی در انتخابات است چراکه شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح در واقع خنثی کردن توطئه های دشمنان داخلی و خارجی است.


ارسال خبر
Ersale-
Khabar

photo_2016-11-14_08-26-59
b00000106
ad100