رهبر معظم انقلاب:

حضرت زهرا (س) یک جهادگر به‌تمام‌معنا و خستگی‌ناپذیر و محنت پذیر و سختى تحمل‌کن است.

مدرس دانشگاه و فعال رسانه:

مدرس دانشگاه و فعال رسانه گفت: خطبه فدیه مهم‌ترین خطبه حضرت زهرا و دریایی از معرفت برای احقاق حق و دفاعیه‌ای حقوقی است و به حدی قوی و محکم است.


ارسال خبر