رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد خبر داد:

رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد گفت : سعی ما بر این است تا به میزان توان و منابع مالی موجود، از کلیه ورزشکاران در تمامی عرصه های ورزشی حمایت کنیم اما متأسفانه در حال حاضر به دلیل کمبود این منابع، از مسابقاتی که در سطح آزاد برگزار میشود محدودیت های حمایتی داریم.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان خراسان‌ رضوی:

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی گفت:شهرستان گناباد به لحاظ فرهنگی یکی از شهرستان‌های ممتاز استان است و یکی از مصادیق جدی قنات،قنوت و قناعت میباشد.


ارسال خبر
Ersale-
Khabar

photo_2016-11-14_08-26-59
b00000106
ad100