نماینده ولی فقیه در سپاه گناباد:

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گناباد گفت: هر گونه احساس ضعف نشان دادن در عرصه اقتصادی دشمنان را علیه نظام جمهوری اسلامی جریتر می کند.

بر اثر سهل انگاری یک شهروند گنابادی صورت گرفت؛

مسئول ایستگاه آتش نشانی گناباد گفت: بر اثر سهل انگاری و بی احتیاطی یک شهروند گنابادی یک کپسول گاز در گناباد منفجر شد.


ارسال خبر
Ersale-
Khabar

photo_2016-11-14_08-26-59
b00000106
ad100