معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی کشور:

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: در جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور سال ۱۳۹۴ با توجه به رتبه بندی های انجام شده و تعداد دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی گناباد دومین دانشگاه علوم پزشکی موفق کشور در حوزه فرهنگی است.

یک مدیر پیش دبستانی گناباد گفت: در واقع وزارت آموزش و پرورش این دوره را یک دوره رسمی غیر اجباری می‌داند، یعنی نظارت‌های خود را که بسیار لازم و ضروری هم هست بر این مراکز مانند مقاطع دیگر تحصیلی اعمال می‌نماید ولی این دوره را اجباری نمی‌داند و این مساله موجب بروز مشکلاتی برای مربی و مدیران دبستان‌ها شده است.


ارسال خبر
Ersale-
Khabar

b00000106
ad100