امام جمعه گناباد:

امام جمعه گناباد گفت: رئیس جمهور و اعضای شورای اسلامی به وعده های خودشان پایبند باشند و مبادا مغرورشدن در پیروزی انتخابات، آنها را از حل مشکلات جدی کشور بویژه اشتغال، گرانی و رکود غافل کند.

حماسه حضور در گناباد/2؛

شهروندان گنابادی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشارکت ۸۲/۲ درصدی داشتند.


ارسال خبر
Ersale-
Khabar

photo_2016-11-14_08-26-59
b00000106
ad100