«ندای گناباد» گزارش می‌دهد؛

کنسرت فریدون آسرایی که قرار بود امشب در گناباد برگزار شود به دلیل عدم اخذ مجوزهای لازم از مراجع انتظامی لغو شد اما برخی افراد در فضای مجازی لغو این کنسرت را به مخالفت مسئولان انتظامی و قضایی گناباد انتساب دادند.

سخنگوی جنبش‌مردمی حفاظت از منافع‌ملی ایران:

سخنگوی جنبش‌مردمی حفاظت از منافع‌ملی ایران گفت: نگاه دولت در عرصه فرهنگ، مقوله هنر و هنرمندان که یک‌بخشی از اصل اساسی فرهنگ است؛ رویکرد کاریکاتوری و ضد فرهنگ بوده و فرهنگ انقلابی در عملکرد دولت مشاهده نمی‌شود.


ارسال خبر
Ersale-
Khabar

photo_2016-11-14_08-26-59
b00000106
ad100