در مراسم تودیع و معارفه شهردار گناباد:

آیین تکریم و معارفه شهردار گناباد با حضور مهندس علوی مقدم مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری خراسان رضوی،مسئولین شهرستان و جمعی از خیرین و مردم گناباد، امروز در محل سالن چمران دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی خبرداد:

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی گفت: چندین ایستگاه برداشت آب به منظور تأمین آب بهداشتی و تازه و با سیستم جداسازی آب شرب که بر اساس آخرین استانداردها و با ضریب اطمینان بالا انجام شده،در گناباد احداث خواهد شد.


ارسال خبر
Ersale-
Khabar

photo_2016-11-14_08-26-59
b00000106
ad100