آيا دوچرخه‌سواري استقامتي براي افراد سالمند مضر است؟

آيا دوچرخه‌سواري استقامتي براي افراد سالمند مضر است؟

آيا دوچرخه‌سواري استقامتي براي افراد سالمند مضر است؟
خبرگزاري آريا - دوچرخه سواريدوچرخه‌سواري استقامتي براي افراد سالمند مضر است يا خير‎مطالعات اخير به بررسي تاثير دوچرخه‌سواري استقامتي بر وضعيت سلامت قلب افراد بالاي 65 سال پرداخته است.به نقل از MNT، مطالعات جديدي که در مجله پزشکي و علم ورزش منتشر شده است بررسي کرده‌است که 14 روز ورزش با شدت متوسط بر کارايي قلبي افراد سالمند تاثير دارد يا خير.در اين بررسي‌ها شش مرد که دوچرخه‌سواري استقامتي انجام مي‌دادند مورد بررسي قرار گرفتند. آنها کارايي قلبي اين افراد را بررسي کردند.بررسي‌ها نشان داد که به صورت کلي بعد از 14 روز دوچرخه‌سواري استقامتي تغييراتي کلي در شرايط قلبي افراد ايجاد شده است اما در نهايت کارايي قلبي اين افراد دست خوش تغيير نشده است. برخي پارامترها مربوط به قلب در اين افراد افزايش کمي داشته است.پيش از اين مطالعات نشان داده بود که دوي ماراتن احتمال نارسايي قلبي در افراد بالاي 65 سال را افزايش مي‌دهد.منبع: ايسنا
منبع خبر : aryanews.com